Abavina - Cộng Đồng Nông Nghiệp Thuận Thiên

One thought on “NGUYỄN THỊ KIM THOA – CEO ABAVINA JSC, DOANH NHÂN NỮ TRẺ TUỔI NHẤT ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.