Abavina - Cộng Đồng Nông Nghiệp Thuận Thiên

One thought on “NGUYỄN THỊ KIM THOA – CEO ABAVINA JSC, DOANH NHÂN NỮ TRẺ TUỔI NHẤT ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *