Abavina - Cộng Đồng Nông Nghiệp Thuận Thiên

[ABAVINA] TỔ CHỨC THAM QUAN HỌC TẬP

THAM QUAN HỌC TẬP TẠI ABAVINA

  1. Thành phần: 30 học viên lớp tập huấn “Hướng dẫn xây dựng và phát triển số hóa trong sản xuất nông nghiệp” là Cán bộ khuyến nông, cộng tác viên khuyến nông 8 quận huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
  2. Thời gian: 10 giờ sáng ngày 11/11/2022 (thời gian tham quan trao đổi 120 phút).
  3. Phương tiện di chuyển: xe ô tô 16 chỗ (2 chiếc).
  4. Nội dung tham quan học tập: tham quan mô hình kinh doanh tổ chức cộng đồng, hỗ trợ kỹ thuật và phát triển kinh doanh của công ty; các ứng dụng số hóa trong sản xuất nông nghiệp và trong kinh doanh.