Abavina - Cộng Đồng Nông Nghiệp Thuận Thiên

WOMEN WILL

Womenwill là một dự án của Google nhằm tạo ta các cơ hội kinh tế cho phụ nữ ở mọi nơi, để phát triển và thành công. Giúp phụ nữ sử dụng công nghệ để xây dựng kỹ năng, được truyền cảm hứng, và kết nối với nhau thông qua đào tạo, sự kiện và truyền miệng. Abavina là doanh nghiệp với sứ mệnh thúc đẩy, nâng cao vị thế phụ nữ và do đó đã trở thành đối tác của chương trình với vai trò là người huấn luyện kỹ năng, truyền lửa cho các bạn học viên của chương trình. Mục tiêu của chương trình là nâng cao nhận thức về bất bình đẳng giới bằng cách giúp phụ nữ trong các lĩnh vực, ủng hộ bản thân để họ có thể đạt được mục tiêu nghề nghiệp của mình. Làm thế nào chúng ta đạt được mục tiêu này? Với cách làm như sau: – Đào tạo, dẫn đầu bởi phụ nữ cho phụ nữ, mà dạy cho họ để nhận ra và giải quyết các rào cản hệ thống và cá nhân. – Khám phá, thảo luận và giải quyết các vấn đề duy nhất được trình bày bởi ngành công nghiệp của chúng tôi (quảng cáo và tiếp thị). – Cung cấp hướng dẫn và huấn luyện và tạo mạng lưới lâu dài sẽ mang lại lợi ích cho những người tham dự sau khi họ tham gia.
Hình chụp chung với các học viên
Đóng góp giá trị bằng cách nâng cao năng lực cộng đồng là một trong những chiến lược dài hơi của Abavina. Chúng tôi tin rằng một người sản xuất có năng lực, một cộng đồng nông nghiệp có năng lực sẽ tạo ra những sản phẩm có giá trị. Và chúng tôi đang ưu tiên vào đối tượng là phụ nữ Miền Tây, đánh thức tiềm năng của họ, giúp họ có cuộc sống tự chủ – tự tin và hạnh phúc hơn nhờ việc chia sẻ học tập thực hành nông nghiệp cộng đồng Thuận Thiên. Chia sẻ là một cách tự nâng cao năng lực bản than tuyệt vời nhất, hãy chia sẻ nhiều hơn khi bạn có thể, cuộc sống nhờ vậy trở nên chan hòa tươi đẹp biết bao. Phụ nữ càng cần chia sẻ và được chia sẻ nhiều hơn
Khóa học Women Will

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *