Liên Hệ

Mô hình nông nghiệp cộng đồng do Abavina tổ chức là mô hình tiên phong của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp không hóa chất. Kết nối với khách hàng mục tiêu, tạo ra các đơn hàng phục vụ cho cộng đồng sản xuất theo đơn hàng dựa trên việc phân bổ lịch mùa vụ phù hợp trong cộng đồng sản xuất.

Các nhà đầu tư, các của hàng nông sản sạch, các của hàng thực dưỡng, các nhà hàng chay,…. có thể liên lạc với Abavina để có thêm nhiều thông tin hơn về mô hình, xây dựng chuỗi liên kết phân phối hiệu quả.

Các nhà nghiên cứu, các tổ chức hỗ trợ cộng đồng, các mạnh thường quân,… quan tâm đến lĩnh vực phát triển cộng đồng, nông nghiệp cộng đồng, nâng cao năng lực phụ nữ,… có thể liên lạc Abavina để có thêm nhiều thông tin hơn về mô hình, góp phần phát triển nâng cao chất lượng sống của người Việt Nam

Địa chỉ: Ấp Trường Phú 1, xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ

Số điện thoại: 0985 452 894 (Thoa)

Email: abavina.thuanthien@gmail.com

Liên hệ với chúng tôi