Previous
Next

Tầm nhìn

Abavina hướng tới xây dựng một xã hội nơi mà mọi người đều có năng lực làm chủ và sống hài hòa cùng tự nhiên.

Các hoạt động

Abavina cùng nông hộ xây dựng phương án sinh kế nông nghiệp dựa vào tài nguyên bản địa được thiết kế tuỳ chỉnh theo đặc điểm của từng nông hộ, theo hướng tối ưu hoá trên tài nguyên sẵn có và tăng thu nhập.

Sản phẩm

Abavina phát triển các dòng sản phẩm giá trị gia tăng (nông sản, thảo dược) từ tài nguyên bản địa, tạo giá trị gia tăng cho nông hộ sản xuất, người tiêu dùng và địa phương.

Sứ mệnh

Abavina có sứ mệnh làm tăng năng lực sản xuất thân thiện với môi trường cho nông dân bằng cách cung cấp các dịch vụ kỹ thuật, kể cả truyền thông và đồng hành phân phối sản phẩm với họ.

Các hoạt động

Abavina tạo điển hình sản xuất và lan toả phương pháp thực hành để thúc đẩy hình thành cộng đồng nông nghiệp quy mô nhỏ dựa vào tài nguyên bản địa.
Abavina thúc đẩy hợp tác phát triển giữa nông hộ và các bên liên quan, thúc đẩy kết nối, học hỏi, hợp tác nguồn lực.
Abavina phát triển thị trường, phân phối sản phẩm cho nông hộ, và xây dựng thương hiệu nông sản thuận tự nhiên Abavina.

Sản phẩm

Mua ở đâu?

FAQs - Các câu hỏi thường gặp

Đối tác

Tin tức

Đăng kí tư vấn miễn phí