ABAVINA JSC THAM GIA TUẦN LỄ GIỚ THIỆU SẢN PHẨ CỦA DOANH NGHIỆP TP.HCM TẠI TÂY NINH

UBND TP. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo ITPC phối hợp với Sở Công Thương Tỉnh Tây Ninh tổ chức chức “Tuần lễ giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp TP.HCM” tại

DIỄN ĐÀN PHÁT TRIỂN KINH DOANH GIỮA CÁC NƯỚC CHÂU PHI

Ngày 19 – 20/11/2015. ABAVINA JSC đã tham dự diễn đàn phát triển kinh doanh và trao đổi hợp tác Nam-Nam giữa các nước Châu Phi và các nước Pháp ngữ khu

CHAT VỚI CHÚNG TÔI QUA FACEBOOK